VERGOEDINGEN

Vergoedingen

  • Een volledige prothese wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. De resterende 25% wordt, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, nog deels vergoed.
  • Een gedeeltelijke prothese wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Gedeeltelijke vergoeding is alleen mogelijk met een aanvullende polis of een specifieke tandheelkundige polis van uw zorgverzekering.
  • Bij een prothese op implantaten geldt een eigen bijdrage van € 250. De overige kosten worden vergoed door de verzekeraar. Mogelijk krijgt u via uw aanvullende verzekering nog een deel van de € 250 vergoed. De tandprotheticus moet het implantaatgebit in de meeste gevallen aanvragen bij uw verzekeraar.

Ik streef zoveel mogelijk naar gecontracteerde zorg. Dit houdt in dat u niet vooruit hoeft te betalen. De financiële afwikkeling geschiedt dan tussen de verzekeraar en u volgens bovenstaande regels. Na een vrijblijvend advies en mondonderzoek kan ik u zorgvuldig informeren over uw mogelijkheden.