DE TANDPROTHETICUS

Het vak

Remko Brouwer tandprotheticus aan het werkDe tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare kunstgebitten zonder tussenkomst van een tandarts. Na de opleiding tot tandtechnicus (5 jaar) wordt de opleiding tot tandprotheticus gevolgd (4 jaar). Gedurende beide opleidingen is men werkzaam in de branche. De tandprotheticus in spé is meestal eerst werkzaam in een tandtechnisch laboratorium. Om de opleiding tot tandprotheticus te kunnen doen is de overstap naar een tandprothetische praktijk noodzakelijk. Alleen daar krijgt hij of zij de juiste begeleiding om onafhankelijk te kunnen leren behandelen.

Kwaliteit

gediplomeerd tandprotheticusDe tandprotheticus heeft zich een eigen status binnen de mondzorg verworven en staat geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tandprothetici zijn verenigd in de ONT (Organisatie van Nederlandse Tandprothetici). Hierdoor is samenwerking met ander mondbehandelaars mogelijk, zoals tandartsen, implantologen, kaakchirurgen en mondhygiënisten. De kwaliteit van het werk is gewaarborgd met een keurmerk voor de zorg, HKZ (stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg).